Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie. Poradnik dla praktyków

  • -26,50 zł
76,50 zł
50,00 zł Zniżka 26,50 zł
Brutto
Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu walutowego? Niestety nie. Tylko kilka procent firm uzyskujących przychody w walucie obcej oraz firm ponoszących koszty w walucie zagranicznej zarządza ryzykiem kursowym.
Ilość
Obecnie brak na stanie

JEŚLI TWOJA FIRMA MA DO CZYNIENIA Z WALUTAMI TO KSIĄŻKĘ JACKA MALISZEWSKIEGO POWINIEN ZNAĆ PRZYNAJMNIEJ TWÓJ DYREKTOR FINANSOWY

Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu walutowego? Niestety nie. Tylko kilka procent firm uzyskujących przychody w walucie obcej oraz firm ponoszących koszty w walucie zagranicznej zarządza ryzykiem kursowym.
Polscy przedsiębiorcy są słabo wyedukowani w dziedzinie zarządzania ryzykiem kursowym. Nie biorą udziału w szkoleniach na ten temat, nie czytają publikacji opisujących metody zarządzania ryzykiem. Dlaczego tak się dzieje? Brak czasu? Brak chęci? A może po prostu brak zainteresowania spowodowany trudną tematyką i skomplikowanym nazewnictwem?
Znając te problemy Jacek Maliszewski wieloletni praktyk w doradzaniu firmom, w jaki sposób zarządzać ryzykiem walutowym napisał komplementarny podręcznik.
Książka przeznaczona jest z jednej strony dyrektorów finansowych, prezesów zarządu oraz właścicieli firm, którzy już zarządzają ryzykiem kursowym, lecz chcieliby rozszerzyć gamę narzędzi oraz ulepszyć stosowane metody. Z drugiej zaś odbiorcami jej powinni być ci, którzy dopiero szukają odpowiedzi na to, jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.

 

PATRON PUBLIKACJI:

 

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 

logo seg 1993 pl sm

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

logotyp-bankier medium logoForbes

 

Szczegóły::

Tytuł: Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie. Poradnik dla praktyków.

  • Autor: Jacek Maliszewski
  • Oprawa: twarda
  • Liczba stron: 408
  • ISBN: 978-83-63000-17-2
  • Data wydania:  październik 2013

fragment

PATRON PUBLIKACJI:

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

logo seg 1993 pl sm

PATRONAT MEDIALNY:

logotyp-bankier medium logoForbes

||||

O autorze:: Jacek Maliszewski

 Z rynkiem walutowym związany od kilkunastu lat. W latach 1997-1998 był szefem Zespołu Zarządzania Ryzykiem Rynkowym w Departamencie Skarbu Pomorskiego Banku Kredytowego ze Szczecina. Równolegle prowadził prace naukową na Uniwersytecie Szczecińskiem w Katedrze Ekonometrii i Statystyki. Połączenie pracy w banku i na uczelni przynosiło dobre efekty związane z przekuwaniem teorii ekonometrii i statystyki na zastosowania praktycznego zarządzania ryzykiem finansowym. W latach 1999-2004 niezależny trader na walutowym rynku opcji i kontraktów terminowych. Obecnie od 2005 roku pomaga przedsiębiorstwom zarządzać ryzykiem kursu walutowego, ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem cen surowców według schematów opisanych w niniejszym Poradniku. Jest pasjonatem gry w szachy i brydża sportowego, gdzie rachunek prawdopodobieństwa, prawa statystyczne oraz intuicja jest równie ważna jak w transakcjach na rynku walutowym. Jest stałym gościem telewizji TVN CNBC, gdzie na bieżąco przedstawia swoje opinie na temat rynków finansowych.

Spis treści::

WSTĘP
1. Rynek wymiany waluty – informacje podstawowe
2. Czy warto zarządzać ryzykiem kursu walutowego?
3. Jakie zagrożenia wynikają z braku zarządzania ryzykiem kursu walutowego?
4. Co to jest pozycja walutowa? Jaką pozycję walutową ma eksporter? Jaką pozycję walutową ma importer?
5. Rodzaje zleceń kupna/sprzedaży – jako narzędzia służące do zarządzania ryzykiem kursu walutowego.
6. Zakup i sprzedaż waluty na termin – czyli czym jest forward i futures walutowy oraz w jakim celu dokonuje się takich transakcji?
7. Gdzie zawierać transakcje terminowe - w banku czy na giełdzie; korzyści, wady, szanse, zagrożenia.
8. Jakie zdarzenia gospodarcze wywołują ryzyko kursu walutowego?
9. Kto generuje ryzyko kursowe w firmie?
10. Spekulacja świadoma i nieświadoma – fakty i mity.
11. Rodzaje faktur - jako dokumenty sprzedaży i zakupu (faktury czyste, faktury denominowane, faktury mieszane, inne) – oraz metody zabezpieczania ryzyka kursowego.
12. Kiedy należy otworzyć transakcję zabezpieczającą, a kiedy należy ją zrealizować (zamknąć) dla różnego rodzaju faktur.
13. Rodzaje ryzyk kursowych ze względu na czas trwania ryzyka
14. Rozwój ryzyka na osi czasu – przychody realizowane w walucie obcej
15. Rozwój ryzyka na osi czasu – koszty realizowane w walucie obcej
16. Cel zarządzania ryzykiem kursu walutowego – podejście memoriałowo-księgowe oraz podejście kasowe
17. Ekspozycja walutowa brutto i netto - zasady obliczania, interpretacji
18. Modele zabezpieczania ryzyka kursowego ze względu na rodzaj ekspozycji walutowej
19. Opcja walutowa jako narzędzie służące do zabezpieczania ekspozycji walutowej.
20. Jakie czynniki wpływają na wysokość ceny opcji PUT i CALL?
21. Jak wyznaczyć efektywny kurs zabezpieczenia przy użyciu opcji walutowej?
22. Opcje głęboko w pieniądzu (DITM) – jako alternatywa wobec forwardu
23. Zakup opcji głęboko w pieniądzu z odroczonym terminem zapłaty premii
24. Zasady składania zleceń kupna i sprzedaży opcji walutowych
25. Transakcje arbitrażowe na rynku opcji – czyli zysk bez ryzyka
26. Rodzaje opcji walutowych
27. Nabywca i wystawca opcji - prawa i obowiązki spoczywające na stronach transakcji
28. Forward jako złożenie opcji kupionej i opcji wystawionej – inne spojrzenie na istotę forwardu
29. Wystawianie krótkoterminowych opcji CALL oraz PUT
30. Lokata dwuwalutowa – jako ukryta forma transakcji polegającej na wystawieniu krótkoterminowej opcji.
31. Wystawianie opcji jako dodatek do posiadanego ubezpieczenia głównego
32. Wystawianie opcji długoterminowych - do celów restrukturyzacji portfela zabezpieczeń
33. Metody rolowania nabytych opcji - czyli jak optymalnie przedłużać ważność posiadanych ubezpieczeń
34. Spread PUT i spread CALL – jako transakcje polepszające efektywny kurs zabezpieczenia dla eksportera i importera
35. Jak realizować zyski ma transakcjach zabezpieczających i jednocześnie nadal być ubezpieczonym przed ryzykiem?
36. Generalne zasady przy kupowaniu, sprzedawaniu oraz wystawianiu opcji
37. Złożone strategie opcyjne - strategie zero-kosztowe lub bliskie zero-kosztowych
38. SWAP walutowy - jako narzędzie zabezpieczenia ekspozycji brutto
39. Zarządzanie ryzykiem ofert przetargowych i ofert zwykłych
40. Stress-testing portfela zabezpieczeń - czyli badanie ex-ante bezpieczeństwa planowanych transakcji terminowych
41. Kompleksowy proces zarządzania ryzykiem kursowym w przedsiębiorstwie
42. Rachunkowość zabezpieczeń - jako dodatkowy element poprawiający efektywność zabezpieczania ryzyka kursowego
43. Prognozy kursów walut
44. Problemy przedsiębiorstw stosujących niewłaściwe instrumenty w latach 2007-2009 - cała prawda na temat „toksycznych" opcji walutowych.
45. Zakończenie

 

Maliszewski_zarz_ryzyk