Zapraszamy do naszego sklepu na Allegro

Przejdź do Allegro

Regulamin sprzedaży

Sklep internetowy wydawnictwolinia.pl prowadzony jest przez Linia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. B. Prusa 23, w 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380528, NIP 1182060444, REGON 142851050.

SŁOWNICZEK:
dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
czas realizacji zamówienia – czas w jakim klep dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych produktów do partnerskiego punktu odbioru przesyłek.
partnerski punkt odbioru przesyłek– punkty prowadzone przez podmioty trzecie współpracujące ze sklepem, w których można odebrać zamówienie zrealizowane przez sklep.

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Przez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu i przesłanie go do Linia sp. z o.o.
2. Przy składaniu zamówienia Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o braku możliwości realizacji zlecenia.

II. CENY PRODUKTÓW


1. Ceny na stronie wydawnictwolinia.pl zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich.
2. Ceny znajdujące się przy produktach nie zawierają kosztów dostawy
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
4. Koszty wysyłki doliczany jest do cen zamówionych produktów w zależności od wybranego dostawcy zgodnie z punktem VI Regulaminu
5. Jeśli w terminie 7 dni od złożenia zamówienia Klient nie zapłaci za zamówienie, spółka ma prawo anulować zamówienie.

III. FORMY PŁATNOŚCI


1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych
3. Przelewem bankowym na rachunek: SANTANDER BANK 66 1090 1841 0000 0001 1911 6627

4. W celu uniknięcia opóźnień w realizacji zamówienia, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
5. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Linia sp. z o.o. zapłaty za zamówienie.
6. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, dołączaną w wersji papierowej do zamówienia. W szczególnych sytuacjach faktura wysyłana jest w wersji elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto spółki Linia Sp. z o.o.
2. W przypadku zamówienia książek w przedsprzedaży realizacja zamówienia następuje z chwilą rozpoczęcia regularnej sprzedaży danego tytułu. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do skontaktowania z Klientem w celu ustalenia sposobu wysyłki w sytuacji, gdy zamówienie obejmuje książki w przedsprzedaży wraz z innymi tytułami. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości produktów zamawianych w przedsprzedaży.

V. SPOSÓB DOSTAWY


1. Na terytorium Polski zamówienia mogą być dostarczone zgodnie z wyborem Klienta:
za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub do Partnerskiego Punktu Odbioru Przesyłek (odbiór osobisty)

2. Odbiór osobisty możliwy jest w jednym z wymienionych punktów po wcześniejszym opłaceniu zamówienia:

3. Zamówienia z zaznaczeniem opcji "Odbioru osobistego" zostaną zrealizowane i przekazane w terminie do 3 dni roboczych od jego opłacenia. Po opłaceniu zamówienia należy oczekiwać na e-mail informujący, że zamówienie jest gotowe do odbioru.
4. Klient powinien odbierając zamówienie w Partnerskim Punkcie Odbioru Przesyłek powinien mieć ze sobą kopię wydruku potwierdzenia złożonego zamówienia.

VI. KOSZTY WYSYŁKI

1. Koszty wysyłki wynoszą:
przesyłka (Poczta Polska) - przedpłata na konto lub płatność w systemie szybkich przelewów elektronicznych - 15,50 PLN
kurier DHL lub DPD lub Poczta Polska-ekspres24 - przedpłata na konto lub płatność w systemie szybkich przelewów elektronicznych - 18,45 PLN
paczkomaty 24/7 (Inpost) - przedpłata lub płatność w systemie szybkich przelewów elektronicznych - 14 PLN

• odbiór osobisty (jeden z Partnerskich Punktów Odbiorów Zamówień) = 0,00 PLN

2. W przypadku zamówienia o wartości powyżej 150 PLN koszty wysyłki wynoszą 0 złotych. W przypadku takich zamówień sklep zastrzega sobie prawo wyboru sposobu dostawy. w przypadku przesyłek zagranicznych prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.

VII. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

1. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do chwili otrzymania e-maila potwierdzającego wysłanie zamówienia.

VIII. WARUNKI REKLAMACJI
1. Aby zgłosić reklamację należy skontaktować się elektronicznie lub e-mailem. Jeśli otrzymany przez Klienta produkt posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu, należy w ciągu 15 dni odesłać go pocztą na adres: Linia Sp. z o.o., ul. B. Prusa 23 05-850 Ożarów Mazowiecki wraz z dopiskiem ,,reklamacja''. Do odsyłanego produktu należy dołączyć fakturę oraz opis wady produktu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku takiej możliwości Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar. Klient może również wystąpić o stosowne obniżenie ceny, zamiast odstąpienia od umowy.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie oraz dokonać zwrotu towaru do SklepuNie używany, kopiowany i niezniszczony towar wraz z potwierdzeniem zakupu (fakturą) należy odesłać na adres:
Linia Sp. z o.o.,
ul. B. Prusa 23
05-850 Ożarów Mazowiecki
wraz z dopiskiem ,,zwrot''.

2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. publikacje elektroniczne, w tym ebooki a także towarów składających się z książki papierowej oraz publikacji elektronicznej), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721).

X. DANE OSOBOWE

1. Klient składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
2. Klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Niniejsza zgoda obejmuje przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmom kurierskim i Partnerskim Punktom Odbioru Przesyłek w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
3. Administratorem danych osobowych jest Linia sp. z o.o.. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Klient ma prawo dokonania zmiany bądź uzupełnienia udostępnionych danych osobowych.
4. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych przez Linia sp. z o.o. oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Klient w każdym czasie może wycofać tę zgodę

Dodatkowe informacje o prywatności i przetwarzaniu danych

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Linia sp. z o.o.
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Patrz również REGULAMIN PRZEDSPRZEDAŻY